ZMĚNA VLASTNÍKA VE SPRÁVĚ DRUŽSTVA

ZMĚNA VLASTNÍKA VE SPRÁVĚ DRUŽSTVA KUPNÍ NEBO DAROVACÍ SMLOUVOU

Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to ke dni právních účinků vkladu.

ZMĚNA VLASTNÍKA VE SPRÁVĚ DRUŽSTVA DĚDICTVÍM

Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání, kteří jsou novými vlastníky na základě dědictví. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to ke dni právních účinků vkladu.

Současně je nutné vyplnit a odevzdat formuláře:

Dokumenty a formuláře je možno předložit osobně na referátu členských a bytových záležitostí, nebo zaslat emailem.

Více informací:
Zdeňka Benešová, referát členských a bytových záležitostí,
461 733 746, clenska@bdsvitavy.cz