Žádost o změnu výše záloh za služby

v předpise nájmu/předpise úhrady příspěvku vlastníka za správu společných částí domu

Žádost o změnu výše záloh za služby

Žádám tímto o změnu záloh za služby mého bytu u níže uvedených položek.

Změna bude provedena od 1. měsíce následujícího čtvrtletí.

Variabilní symbol najdete v levém horním rohu předpisu úhrad od BD nebo na poštovních poukázkách.