Orgány družstva

Na volební období roků 2021 – 2026 byli zvoleni shromážděním delegátů družstva dne 29.5.2021 níže uvedení členové orgánů družstva:

Představenstvo družstva
Jméno, Příjmení Pracovní pozice Email Telefon
Ing. Viktor Nováček Předseda představenstva viktor.novacek@bdsvitavy.cz 461 533 746
Ing. Štěpán Halouzka Místopředseda představenstva
Antonín Černý Člen představenstva
Jan Kroulík Člen představenstva
Jiří Hanauska Člen představenstva
Kontrolní komise
Jméno, Příjmení Pracovní pozice Email Telefon
Ing. Herbert Svoboda Předseda
Mgr. Milan Matouš Člen
MVDr. Jiří Pačinek Člen