Nabídky správy domů

Naše družstvo působí na celém území okresu Svitavy, kde spravuje více než 2 400 bytových jednotek. Družstvo je personálně, organizačně a technicky vybaveno pro komplexní zajišťování správcovských služeb v rozsahu:

  • provádění a zabezpečování správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů a poskytování služeb a prací spojených s bydlením,
  • obstarávání správy domu a výkon některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám v domě.
  • vedení účetnictví a další agendy pro společenství vlastníků

Naše družstvo je Vám připraveno nezávazně vypracovat nabídku na správu Vašeho domu.

Pro více informací kontaktujte pí. Moniku Rulíškovou Hladkou na tel. 461 533 529 e-mail: monika.hladka@bdsvitavy.cz