OZNÁMENÍ POČTU OSOB

Družstevní domy

Hlášenka počtu osob v bytě - (viz Formuláře ke stažení)

Vyplněný formulář doručíte osobně, zašlete poštou na adresu družstva, případně e-mailem na referát členských vztahů. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci a změna úhrady měsíčního předpisu záloh, a to následující měsíc po doručení.

Společenství vlastníků

Změna v počtu osob družstevník – nájemce (viz Formuláře ke stažení)

Vyplněný formulář doručíte osobně, zašlete poštou na adresu družstva, případně e-mailem na referát členských vztahů. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci. 

Změna v počtu osob vlastník ve společenství vlastníků (viz Formuláře ke stažení)

Vyplněný formulář doručí výbor SV osobně, zašle poštou na adresu družstva, případně
e-mailem na referát členských vztahů. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci. 

Za společenství vlastníků oznámení o počtu osob předkládá osoba odpovědná za správu domu (výbor SV, předseda SV).

Pojmy, týkající se počtů osob a užívání Vašeho bytu:

1) Evidenční počet osob

Tento údaj je uveden v:

  •  „Předpisu nájemného a záloh na služby poskytované s užíváním bytu“ pro nájemce,
  • a „Příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu“ pro vlastníky.

Každý uživatel bytu má povinnost v návaznosti na NOZ oznámit bez odkladu osobě odpovědné za správu domu změnu počtu osob. V domě společenství vlastníků je osobou pověřenou za správu zvolený orgán společenství (výbor SV, předseda SV). Pokud bydlí osoba v bytě déle než 2 měsíce v jednom kalendářním roce, jedná se již o osobu, za kterou je nutné uhradit příslušné náklady za společné služby.

2) Osoboměsíce

jsou údaje, potřebné k vyúčtování společných služeb za uplynulý kalendářní rok. Pro stanovení zálohových plateb k příslušného roku se tento údaj v družstevních domech (příp. i v domech SV) používá k výpočtu zálohy na společné služby (úklid, společná elektřina, výtah). U domů, kde jsou společné služby stanoveny dle m2, není evidence osoboměsíců vedena.

V rámci výše uvedeného bychom Vás chtěli upozornit, že často tyto dva údaje nejsou v souladu, což má vliv na stanovení předpisu. Je proto nutné, aby každý nájemce i vlastník bytu ohlásil změnu počtu osob na referátu členských vztahů.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:

Oddělení nájemného/předpisů:
Lenka Špinarová, 461 531 095, najemne@bdsvitavy.cz
Zuzana Svobodová, 461 531 095, najemne2@bdsvitavy.cz

Oddělení vyúčtování služeb:
Alena Pallová, 461 531 094, sluzby@bdsvitavy.cz
Jana Janoušková, 461 531 094, sluzby2@bdsvitavy.cz