Úvod

citace stanov bd Svitavy

1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného poctu fyzických a právnických osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazku odpovídá celým svým majetkem. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domu, bytu, objektu s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správě a provozu bytu a na ostatním majetku družstva.

3) Předmětem činnosti družstva je zejména:

a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých clenu spočívající především v

aa) organizování přípravy a provádění popř.. zabezpečování výstavby bytu, rodinných domků a nebytových prostor

ab) provádění popř.. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

ac) zajišťování služeb a plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytu (nebytových prostor), popř.. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytových prostor)

b) činnost za účelem podnikání bez finanční účasti družstva spočívající především v

ba) organizování přípravy a provádění popř.. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob než členů družstva

bb) provádění popř.. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektu, bytu a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob než clenu družstva

bc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, ve vlastnictví jiných osob než clenu družstva

bd) vykonává jiné činnosti schválené představenstvem družstva pro jiné osoby : - vodoinstalatérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - účetní poradenství, vedení účetnictví; inženýrská činnost v investiční výstavbě - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost

ca) realitní činnosti