ZÁSTUPCŮM SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ

ZÁSTUPCŮM SV

Na základě Smlouvy o zajištění správy (příkazní smlouvy) společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společenství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Tímto žádáme všechny zástupce SV, aby veškeré změny ve výborech společenství hlásili prostřednictvím mailu: clenska@bdsvitavy.cz

Dále upozorňujeme, že SV má povinnost zasílat pozvánku na shromáždění společenství vlastníků, ve kterých má družstvo spoluvlastnický podíl, písemně na adresu družstva či mailem: clenska@bdsvitavy.cz.

Orgán společenství vlastníků:

  • hlídá volební období dle stanov (volba statutárního orgánu se musí provést a zapsat do veřejného rejstříku, i když zůstávají členové stejní).

Každá změna, která se musí zapsat do veřejného rejstříku (volba orgánu SV, změna stanov) je zpoplatněna částkou 2000,- Kč. Změny musí být ze zákona zapsány do veřejného rejstříku nejpozději do 15-ti dnů.

Pokud bude SV chtít, aby  změny ve veřejném rejstříku zařídilo družstvo, obraťte se na paní Zdeňku Benešovou – referát členských a bytových záležitostí, tento úkon je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku družstva.

ZÁSTUPCŮM VÝBORŮ SAMOSPRÁV - PŘED VZNIKEM SV

Pro budoucí společenství vlastníků je důležitý OZ, který mimo jiné stanoví pravidla pro vznik: samosprávy, respektive domy, ve kterých klesne spoluvlastnický podíl ve vlastnictví družstva pod 50%. (Procentuální podíl vlastníků a družstevníků kontroluje družstvo průběžně a informuje výbor samosprávy).

Společenství vlastníků vzniká zápisem do veřejného rejstříku - přidělením IČ. 

Do vzniku SV se výbor samosprávy řídí Stanovami družstva.

Při jakékoli pochybnosti či pomoci jsou tu oddělení družstva, kde Vám odborní pracovníci poradí a pomohou řešit všechny problémy a situace.