PŘEVOD DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

PŘEVOD BYTU DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA

Převod postupuje v těchto krocích:

  • Podání žádosti o převod bytu (viz Formuláře ke stažení).
  • Zařazení žádosti.
  • Výzva k uhrazení závazků vůči BD Svitavy, pokud nějaké jsou.
  • Vypracování smluv o převodu bytu.
  • Pozvánka a podpis konečné smlouvy.
  • Doplnění o potřebná potvrzení a vklad do K.N.

O převod bytu do vlastnictví členů družstva si musí každý nájemce bytu požádat.

Podání žádosti lze realizovat přímo na BD Svitavy na referátu členských a bytových záležitostí nebo zaslat přes email. V obou případech je nutné myslet na to, že v den podání žádosti musí být uhrazena náhrada ve výši 8.000, -Kč včetně DPH. V případě, že přijdete na družstvo můžete peníze složit hotově na pokladně družstva. Pokud budete žádost zasílat emailem je třeba si požádat o platební údaje.

Podaná žádost k převodu bude zařazena ke zpracování dle stanov BD Svitavy. V případě, že bude mít člen ještě nějaké závazky vůči BD Svitavy bude mu před přípravnou smlouvy k podpisu zaslána mailem (v nutných případech poštou) výzva u hrazení závazků vůči BD Svitavy.
Výzva k podpisu se uskuteční emailem (v nutných případech poštou) nebo budou členové jednotlivě zváni telefonicky.

Vklad na katastr je proveden po podpisu smlouvy zástupci družstva a členy družstva (žadateli).

Žadatelům o převod (nájemcům bytu), kteří potřebují potvrzení pro banku, že byt lze převést do vlastnictví, vystavíme potvrzení, které je zpoplatněno dle platného sazebníku náhrad.

Více informací:
Zdeňka Benešová, referát členských a bytových záležitostí,
461 733 746clenska@bdsvitavy.cz