OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Informace k ohlášení stavebních úprav uvedené druhé straně žádosti o povolení modernizace:

Nájemník družstevního bytu žádá v souladu s čl. 39 stanov družstva představenstvo o souhlas s provedením stavebních úprav.

Vlastník bytu má dle čl. 110 stanov družstva jako spoluvlastník domu povinnost oznámit družstvu provádění stavebních úprav.

Stavební úpravy a výměna vnitřního vybavení vyžadující souhlas nebo oznámení:

Výměna rozvodů vody, odpadů, zařizovací předměty – sprchový kout, vana, WC, kuchyňské linky včetně sporáku, dlažby, obklady, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, vchodové dveře a zárubně, elektroinstalace, bytového rozvaděče, el. bojleru a karmy, plynofikace bytu , kotle na elektřinu, přímotopy kotle na plyn a tuhá paliva, bytového jádra včetně dodání statické posouzení, výměnu oken, bourání, posouvání příček nebo zásah do nosné zdi včetně dodání statické posouzení, zasklení lodžie, změnu dispozice bytu, půdní vestavbu, opravy a vložkování komínu.

Po opravách elektroinstalace, plynu a komínových těles je žadatel povinen předložit revizi k příslušnému zařízení.

Stavební úpravy a výměna vnitřního vybavení nevyžadující souhlas nebo oznámení:

malování, tapetování nebo vnitřní štukové omítky, nátěry vnitřních dveří, zárubní, kuchyňské linky a oken stejného odstínu, pokud samospráva nerozhodne o změně barvy, výměna lina, vodovodní baterie, svítidel, při výměně vypínačů a zásuvek - doporučujeme svěřit výměnu odborné firmě.

Je přísně zakázána manipulace s bytovými vodoměry na teplou a studenou vodu, úpravy poměrových měřičů tepla na radiátorech a změny nastavení na termostatických ventilech a hlavicích !!!

Žadatel je povinen v průběhu provádění stavebních úprav dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, vyplývající z domovního a požárního řádu domu, včetně platných norem, vyhlášek a zákonů. Práce provádět tak, aby v co nejmenší míře obtěžovaly uživatele ostatních bytů. Je povinen zajistit úklid chodeb, schodiště, výtahů a ostatních prostor znečištěných prováděním stavebních úprav. Veškerý vybourany odpad nebo vyměněné předměty uložit na vyhrazenou skládku.

Je zakázáno ukládání nebezpečného odpadu do kontejneru, ve společných částech domu nebo jeho okolí !!!

V případě, že při stavebních úpravách nebo modernizaci bytu vznikne škoda na majetku družstva je nájemník nebo vlastník bytu povinen tuto škodu odstranit na svůj náklad.

Žadatel je povinen vyplnit formulář - viz. dokumenty ke stažení a dle sazebníku náhrad uhradit částku 300,- Kč včetně DPH.

Upozorňujeme, že v některých případech nutno souhlas statika ( bourání, obměna bytového jádra, přístavby.....) – více info u technika družstva.

Tiskopisy:
Žádost o povolení modernizace (viz Formuláře ke stažení)

Více informací:
Martin Jansa, technický úsek
Tel: 731 441 556
Email: martin.jansa@bdsvitavy.cz